In een nog zo relatief kleine gemeente als de onze hebben we nog weinig kinderen. Dus erg omvangrijk is onze zondagschool niet.

De geloofsopvoeding begint al op de jongste leeftijd. Primair behoren de ouders daarvoor de fundamenten te leggen. Maar in de gemeente behoort daar een aanvullende bijdrage aan te worden gegeven.
Dus ook al is het voor een beperkt gehoor, wij geven toch goede aandacht aan de kinderen, die er zijn. Tijdens de preek voor de volwassenen, hebben zij apart onderwijs op een manier, die aan hun leeftijd is aangepast.

  1. Paul bidden deel 3 41:45
  2. Fred discipelschap 54:56
  3. Gaby Lit 44:02
  4. Fred 45:28
  5. het jaar 2015 38:09
  6. Tom Polnaya 1:09:28
  7. priesterschap v.d. gelovige deel 1 35:45
  8. priesterschap v.d. gelovige 2 22:53