Zondag 17 april om 11.00 uur hebben we een samenkomst in de Witte Vlinder, van Galenstr.30 Amersfoort. Gastspreker br. Tom Polnaija.
Iedereen is van harte welkom. Info 06 11265192

In 1977 toen hij als jonge Molukse man, gedreven door haat tegen de Nederlandse regering, samen met drie vrienden, een lagere school in het Drentse Bovensmilde binnenstormde en daar negentien dagen lang 105 leerlingen en vier leerkrachten gijzelde.

Op hetzelfde moment wordt er in het nabij gelegen De Punt ook een trein gekaapt. Nederland is geschokt en wekenlang beheerst deze gebeurtenis het internationale nieuws.

Eind ’97 nam mijn vrouw me tegen mijn zin mee naar een opbouwdienst. Dat was de ommekeer. Ik werd echt gegrepen door Gods Woord. Die bijeenkomst had een zeer ingrijpende invloed op me. Citaat uit de Bron: De verandering 11 sept 2015

Na dertig jaar doet hij met zijn evangelisatiewerk onder jongeren.

Nu wil ik leven in dienst van Christus. Hij is de enige weg. Vroeger was haat mijn drijfveer. Nu wil ik liefde uitdragen. Daarom wil ik de gegijzelde kinderen helpen met het verwerken van hun trauma’s. Verzoening is voor mij als gelovige een belangrijke opdracht.” Citaat uit de Bron: Historiën 6 dec 2010