Zondag 3 april om 11.00 uur hebben we een samenkomst in de Witte Vlinder, van Galenstraat 30 Amersfoort.
Iedereen is van harte welkom. Info 06 11265192

Loof de Here, mijn ziel,en al wat in mij is ( Psalmen 103:1 )

Zondag 3 april om 11.00 uur hebben we een samenkomst in de Witte Vlinder, van Galenstraat 30 Amersfoort. 
Iedereen is van harte welkom. Info 06 11265192

Loof de Here, mijn ziel,en al wat in mij is ( Psalmen 103:1 )
  1. Paul bidden deel 3 41:45
  2. Fred discipelschap 54:56
  3. Gaby Lit 44:02
  4. Fred 45:28
  5. het jaar 2015 38:09
  6. Tom Polnaya 1:09:28
  7. priesterschap v.d. gelovige deel 1 35:45
  8. priesterschap v.d. gelovige 2 22:53