Financiele gegevens

Sinds kort zijn kerkelijke gemeentes wettelijk verplicht om door middel van het publiceren van hun jaarrekening

inzicht te bieden aan hun financiële situatie. Klik hieronder als u inzicht in onze financiële situatie wilt.

 Jaarverslagen