Zending

Uitreiken naar de verlorenen in derde wereld landen

Zending

 Uit onze visie en missie zou u terecht kunnen afleiden, dat wij ook de zending een warm hart toedragen. 

 Wij realiseren ons, dat er in eigen land nog veel mensen zijn, die het evangelie van Gods Koninkrijk nog niet of onvoldoende kennen.
Hen dat goede nieuws hier vertellen, zien wij vooral als ook onze taak. 

De Heer stuurt echter ook uit Nederland nog steeds mensen naar andere landen. Mensen met een zendingsbediening.  En ook kan het verkondigen van het evangelie in andere landen soms een steuntje in de rug gebruiken.

 

Daarom ondersteunen wij, naar gelang de Heer het ons op het hart geeft, Nederlandse zendelingen in het buitenland en bepaalde buitenlandse zendingsorganisaties met financiële bijdragen.

In dat kader wordt ook de zondagse offergave van de eerste zondag van de maand voor de zending bestemd.