Onderwijs

gROEIEN DOOR ONDERWIJS

Groeien door onderwijs.

Discipel, volgeling van Jezus zijn, is een kwestie van groeien. Je moet leren waarin je kunt groeien. Je moet begrijpen wat God ons leert. Wat de principes zijn van leven naar Gods wil. En hoe je dat in je dagelijkse leven kunt omzetten naar hedendaags gedrag, zoals Jezus zou doen.

Principes leren is logischerwijs een kwestie van onderwijs. Maar het geleerde omzetten naar gedrag, vergt vaardigheden. Voor die vaardigheden moet je toegerust zijn. Je moet jezelf eigenschappen en vaardigheden eigen gemaakt hebben.

Voor zover dat bij een nog kleine gemeente mogelijk is, bieden wij je regelmatig onderwijs aan, dat zich richt op gemeenteleden, die willen groeien. Daar kun je gewoon aan meedoen.

Natuurlijk bieden we aan mensen voor wie het evangelie nog tamelijk nieuw en onduidelijk is een basiscursus over ons geloof.

Voor iets verder ‘gevorderden’ bieden we andere cursussen. Bijvoorbeeld over discipelschap. Of over de principes van dienend leiderschap.

Ook in de prediking op zondag zitten altijd elementen van onderwijs. De preek is immers de boodschap, waarin God de gemeente dingen wil leren.

Maar ook de in liefde gegeven feedback door de voorganger of oudste over persoonlijk gedrag, dat niet in lijn is met Gods Woord, mag als privé onderwijs worden ervaren.

Hoe dan ook, een primair gemeentedoel is de groei van haar leden. Je mag daarom verwachten, dat we daar, binnen de mogelijkheden, voldoende aandacht aan geven.