Over Church of God Amersfoort

Wekelijkse Samenkomsten

Kom prijs de Here met ons elke zondag om 11:00 uur

Lofprijs en aanbidding

In de dienst nemen we de tijd om de Heer gezamenlijk te aanbidden met lofzang, getuigenissen en veel meer.

Woord van God

Bemoedigende preken, getuigenissen en veel meer staan op de agenda.
Kom en prijs de Heer met ons!

Fellowship

Na de dienst willen we jou graag ontmoeten onder het genot van een kopje thee, koffie of een lekker hapje eten. Graag tot dan!
Wij zijn een gemeente, die kan worden gekenschetst met begrippen als charismatisch, evangelisch en Pinksterkerk. Maar eigenlijk doet zo’n etiket er niet zo veel toe. Wij zien onszelf liever als christenen. Dat wil zeggen mensen die een discipel, een volgeling , zijn van Jezus Christus.

Wat onze geloofsfundamenten zijn kun je elders op deze site lezen.

Wij zijn (hopen wij) een ‘vrolijke “ kerk. Wij willen ‘de vreugde van de Heer’ ervaren en uitstralen. Dat willen we niet gemaakt doen, maar vanuit de daadwerkelijke blijdschap in ons hart over de relatie die wij als gelovigen persoonlijk met God de Vader, de Here Jezus en de Heilige Geest hebben.

Onze gemeente kenmerkt zich ook door haar informele sfeer. Je hoort dat ook terug in onze muziek. Vaak vlot, maar wij houden ook van mooie rustige aanbiddingliederen, die ons helpen tot God te naderen.

Wij zijn nog maar een kleine gemeente. Ongeveer 50 leden. Van jong tot oud. Al is de gemiddelde leeftijd wel middelbaar. Wij zouden kunnen streven naar een jongere leeftijd, maar wij laten liever aan de Heer over wie Hij stuurt. We bestonden in 2015 vijf jaren.

Dat betekent, dat wij ons in een opbouwfase bevinden. De gemeente wordt geleid door een voorganger, ondersteund door zijn vrouw. De voorganger raadpleegt op informele wijze voortdurend een aantal gemeenteleden. Op een bepaald moment denken we naar een meer formele bestuursstructuur te groeien.

Onze gemeente heeft wortels in Nederlands Indië. Daar was een aantal voorgangers, dat vanwege hun gedeeltelijk Hollandse voorouders, na de onafhankelijkheid van Indonesië, naar Nederland kwam. Onder hen broeder H.V. Tombeng. Hij stichtte in 1965 een gemeente in Amersfoort. In Indonesië waren de gemeenten aangesloten bij de Church of God in Indonesië . Het lag daarom voor de hand, dat deze relatie ook in Nederland zou worden voortgezet. Daarom zijn wij ook nu aangesloten bij de Church of God, die haar hoofdzetel heeft in de USA. Overigens, voor alle duidelijkheid, dat is niet de Church of God die op internet wel als kwalijke sekte wordt aangeduid. Dat is een andere Amerikaanse kerk met ongeveer dezelfde naam.

Een relatief flink deel van onze gemeenteleden heeft ook een Indische tergrond. Dat draagt ook bij tot een warme sfeer. En … elke zondag na de dienst een kleine maar lekkere ,veelal Indische, lunch. Lekker eten is typisch Indisch, toch…

Ach, we kunnen nog zo veel schrijven. Maar kom anders gewoon eens kijken.