Pastorale Zorg

 

Gesprekken en Fellowship

 

Pastorale zorg.

De Here Jezus heeft de overwinning over de satan al behaald. Maar totdat de Heer terugkomt heeft de satan nog wel de zeggenschap over de aarde. Dus staan ook wij, dag in dag uit, nog bloot aan zijn kwalijke invloed. En aan alle praktische ellende, die daaruit voortvloeit.

Maar met en in de kracht van de Heer kunnen wij dat aan. Hoe nauwer onze relatie met de Heer is, hoe beter wij zijn opgewassen tegen het verdriet, de ziektes en andere zorgelijke zaken, die nog op ons pad komen. En hoe minder die ons kunnen raken.
Maar dat is een proces van groei met en in de Heer. Als het moeilijk is, niet weglopen van de Heer en in plaats daarvan je heil elders, bij mensen, zoeken. Maar juist je probleem en jezelf bij Hem brengen. Dat is beslist niet altijd gemakkelijk. En daar hebben we soms gewoon ook iemand anders voor nodig. Iemand die ons opbeurt. Die ons op Jezus wijst. Maar die ook begrip toont en een liefdevolle arm om ons heen wil slaan.

Dat is de pastorale zorg, die wij willen bieden. Een liefdevolle arm, een luisterend oor, een gemeend advies richting de enige Heiland.