Missie

Missie van de Church of God Nederland te Amersfoort.

De missie die de gemeente heeft vloeit voort uit de visie die zij heeft. De missie kan per tijdsgewricht verschillen. Zij kan in de tijd aan veranderde omstandigheden worden aangepast. Maar doel blijft het bijdragen aan het bereiken van de visie, dat wij er naar moeten streven, dat alle mensen gered worden van een eeuwigheid van straf.

In de huidige fase van ontwikkeling van onze gemeente zien wij het als onze missie:

 • Dat wij onze jonge en relatief kleine kerkgemeente uitbouwen tot:
  • Een volwassen, goed georganiseerde gemeente.
  • Een krachtiger instrument in Gods dienst.
  • Een gemeente, die is voorbereid op groei in leden.
 • Dat wij aan onze leden een plek en gelegenheid bieden waar zij:
  • Met elkaar de Here God kunnen aanbidden.
  • Geholpen worden met het zich naderen tot God.
  • Persoonlijke ontmoetingen met de Heer kunnen hebben.
  • Met elkaar hun geloof en hun ervaringen met de Heer kunnen delen en de saamhorigheid kunnen ervaren.
  • De leden te ondersteunen in hun geestelijke groei en in andere persoonlijke kwaliteiten, waardoor zij:
   • Steeds meer laten zien wie Jezus Christus was.
   • Steeds meer groeien in gelijkenis met Jezus.
   • Toegerust worden om het Goede Nieuws te verkondigen, dan wel daar aan op een andere manier bij te dragen.
 • Deze ondersteuning bieden wij door:
  • gezamenlijke kerkdiensten,
  • gebedsbijeenkomsten,
  • Bijbelstudies.
  • persoonlijke begeleiding.