Kinderopdraging

Kinderopdraging

Kinderopdragingen

In de Bijbel staat dat ouders hun kinderen bij Jezus brengen en dat Jezus hen de handen oplegt en zegent (o.a. MatteĆ¼s 19:13-15).

Ook in Church of God Amersfoort dragen wij (pasgeboren) kinderen op aan God. Bij deze kinderopdracht legt de voorganger of oudste de kinderen de handen op en zegent ze in de naam van Jezus. God wordt gedankt voor deze kinderen en voor de ouder(s) aan wie ze zijn toevertrouwd. Er wordt gebeden om Gods nabijheid in het leven van de kinderen en om wijsheid voor de ouder(s) om hun kinderen op te voeden volgens de normen van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een feestelijke dienst, te midden van de gemeente. Want wij geloven dat we als gemeenschap ook een collectieve verantwoordelijkheid hebben naar onze kleine kinderen. Dat geven we gestalte door het kinder- en jongerenwerk, geloofsopvoedingscursussen en natuurlijk door voor hen te bidden. Tijdens een kinderopdrachtdienst maakt de gemeente kennis met de aan hen toevertrouwde kinderen.

Meestal betreft het pasgeboren kinderen. Maar vaak komt het ook voor dat ouders tot geloof komen en dan hun kinderen alsnog aan God willen opdragen. Ook daarvoor geven we graag alle ruimte.

Zowel leden als vaste bezoekers kunnen bij Church of God Amersfoort hun kind laten opdragen.