Waarom zou u God zoeken?

Dat is een goede vraag. Want als je daar geen antwoord op weet, heb je ook geen reden om aan zo’n zoektocht te beginnen. En helemaal, als je onder ‘God zoeken’ verstaat, dat je Hem echt wilt leren kennen. Want daar doe je je hele leven over. En dan ken je Hem nog maar zeer beperkt.

Dus, waarom?

Misschien omdat je denkt, dat Hij zou kunnen bestaan. En omdat, àls Hij bestaat, Hij mogelijk alles is wat je je van een God kunt voorstellen. Of omdat je hebt gehoord, dat de God van het Joodse volk, die Zich Jahweh noemt, liefde is. En rechtvaardigheid. En barmhartig.

Of omdat je hebt gehoord, dat Hij met alle mensen het beste voor heeft! En dat Hij je allerlei zegeningen wil geven.
Dat Hij je kracht geeft om de moeilijkheden van het leven aan te kunnen. Dat Hij bij je wil zijn. Dat Hij bij jouw problemen naast en achter je wil staan.

En misschien heb je gehoord, dat God dat ‘beste‘ vanaf het begin van de schepping voor de mens had bedoeld. Maar dat de mens zich van Hem heeft afgekeerd. Niet naar Zijn adviezen wilde luisteren, maar liever luisterde naar de leugens van Gods tegenstander. En dat daardoor de band met God werd verbroken.

Met als gevolg, dat de mensheid verstoken was van al dat goede, dat God in petto had.
Het gevolg? Kijk maar om je heen. Ziektes en dood, plagen, oorlogen, honger in de wereld en een planeet, die naar de knoppen gaat.
En ook het gevolg, dat die scheiding van God nooit meer, vanzelf of door toedoen van de mensen zelf, goed zou komen.
Alle mensen leven eeuwig. De vraag is alleen doe je dat bij God, overspoeld door Zijn zegeningen. Of doe je dat bij de satan, overspoeld door eeuwige rampspoed?

Hopelijk heb je dan ook gehoord, dat God, die nog steeds het beste voor ons wil, daar wat aan wilde doen. En heeft gedaan. Op individuele basis kan elk mens de relatie met God weer herstellen. Jezus van Nazareth is God, Die mens is geworden. De consequentie van de keuze voor de satan en van een leven vol zonden, is, namens ons, door Jezus aan het kruis op Zich genomen. God zelf heeft dus de consequentie van òns gedrag op Zich genomen! Dat is nog eens liefde!
En daardoor is de relatie van de mens, die dat cadeau aanneemt, met God hersteld. En daardoor kan God ons ook in deze wereld, die nog een korte tijd onder de invloed van de satan blijft, bijstaan, helpen, kracht geven en verder zegenen!

Als je daar zo bij stilstaat, zou je toch eigenlijk God alleen al willen zoeken om de liefde, waarvan Hij heeft blijk gegeven, aan Hem terug te geven?

Weet je het niet? Waarom begin je niet met het volgende te zeggen.

“God, ik weet niet of U bestaat. Je hoort zo veel onzin. En er zijn zo veel geloven. Ik kom er niet uit.
Maar àls U bestaat, wilt u mij dan het innerlijke, bovennatuurlijke vermoeden, misschien zelfs de zekerheid geven, dat dat zo is? Of mij minstens een stuk op weg helpen?
Ik merk het wel.”